Menüler

30.12.2013 tarihi itibarı ile ünitelerimizin tümünde 757 kadrolu personel çalışmaktadır. Bunun 202'si teknik hizmetler ve 38'i GİH ile 3 Sağlık, 1 avukat, 17 4C, 491 daimi işçi ve 3 adet rasatçı olmak üzere genel toplam 757 personel mevcuttu.

Teknik Hizmetler 202
Genel İdari Hizmetler 38
Doktor 2
Sağlık Personeli 1
Avukat 3
657 4/C Geçici Personel 17
 Daimi İşçi 491
Geçici (Rasatçı) 3
TOPLAM 757

TEKNİK PERSONEL DURUMU
MÜHENDİS
İnşaat 56
Makine 21
Elektrik 6
Maden 2
Meteoroloji 6
Kimya 3
Harita 11
Ziraat 25
Jeoloji 15
Jeofizik 5
Çevre 4
Orman 3
Endüstri 1
Elektronik 5
Mimar 1
Su Ürünleri 1
Bilgisayar 1
Gıda 1
TOPLAM 167
   
TEKNİKER 32
TEKNİSYEN 7
TOPLAM 206