Menüler

MUĞLA MERKEZ KOZAĞAÇ GÖLETİ SULAMASI İKMALİ İŞİNİN SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

12.05.2020

Bölge Müdürlüğümüz ile Mehmet Fettah Oruç arasında “Muğla Merkez Kozağaç Göleti Sulaması İkmali” işinin sözleşmesi 12.05.2020 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 328.013,00 TL olup, iş kapsamında Kozağaç Göletinde işletmeye alınan 920 dekar sulama sahasına ilave olarak 170 dekarlık kısımda HDPE borulu sulama şebekesi ve sanat yapıları yapılacaktır. İşin süresi 200 takvim günüdür.