Menüler

DENİZLİ İLİ ÇİVRİL BAKLAN GRUBU TERSİP BENTLERİ DEVİR SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

10.09.2019

“Denizli ili Çivril – Baklan Grubu Tersip Bentleri” yapım işine Saygı Yol Yapı İnş. A.Ş. + 5ka İnş. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile Ali ÇELİK arasında Bölge Müdürlüğümüz muvafakatı ile devir sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.498.770 TL olup, proje kapsamında 8 adet tersip bentleri yapılarak 210 dekar tarım arazisinin taşkınlardan korunması sağlanacaktır. İşin süresi 350 takvim günüdür.