Menüler

Görev Alanı

21.Bölge
Bölge Müdürlüğümüzün görev alanını teskil eden Aydın, Denizli ve Muğla illerinin toplam yüzölçümü 32.467 km² olup, bu alanın 19.008 km² si 07 nolu Büyük Menderes havzasına, 13.459 km² si ise 08 nolu Batı Akdeniz havzasına girmektedir. Ayrıca bu üç ilimizde adrese dayalı nüfus sistemine göre 2.851.086 kişi (Aydın 1.020.957, Denizli 963.464, Muğla 866.665) yaşamını sürdürmektedir.

Tarihçe

06.09.1976 tarihinde kurulan DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Ege bölgesinde yer almakta, merkez Aydın olmak üzere Denizli ve Muğla illerini kapsamaktadır.