Menüler

Gökbel Barajında Derivasyon Sağlandı...

22.07.2014
30.11.2012 tarihinde 27.600.000 TL bedel ile ihalesi yapılarak yapımına başlanan” Gökbel Barajı İnşaatı” ...30.11.2012 tarihinde 27.600.000 TL bedel ile ihalesi yapılarak yapımına başlanan” Gökbel Barajı İnşaatı” işinde 17.06.2014 tarihinde yapılan derivasyon işlemi ile baraj inşaatında önemli bir eşik geçilmiştir. Derivasyon işlemi ile 4 m çapında ve 425 m uzunluğundaki Derivasyon Tüneline su çevrilmiş olup aynı gün memba batardosu kazısına başlanmıştır.
Derivasyon işleminden sonra memba –mansap batardosu kazı ve dolgu işlemi ile Talveg kotu altında kalan gövde sıyırma kazıları en kısa zamanda ikmal edilecektir. Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu olarak projelendirilen Gökbel barajı İnşaatı işinde kazı işleminden sonra plint betonuna başlanacak, önyüz betonuna topuk teşkili maksadıyla imalatı yapılacak olan plint hattının teşkilinden sonra kaya dolgu işlemine başlanacaktır. Barajın önemli ünitelerinden Dolusavakta ise 200.000 m³ kazı yapılmış olup 110-100 kotları arasında kazı-delgi-patlatma işlemleri devam etmektedir. Barajın ikmali halinde Koçarlı-Bağarası Sulamasına Ø 3200 çapında 32km uzunluğundaki CTP boru hattı ile sulama suyu verilecek, 67 000 dekar Çine ovasında olmak üzere toplam 235 000 da arazi sulanacaktır. 15.12.2015 tarihinde Baraj inşaatı ikmal edilecektir.