Menüler

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZ MERKEZ VE TAŞRA BİRİMLERİNDE STAJ YAPMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

08.01.2020

2020 Yaz Dönemi Staj Başvurularının 06 Ocak – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında, e-devlet üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı / Staj Başvuru kısmından yapacaklardır. Öğrenciler Tarım ve Orman Bakanlığı web ana sayfasından yayınlanan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurup sisteme yükleyeceklerdir. Öğrenciler başvuru sırasında son

6 ayda çekilmiş bir fotoğraflarını, varsa şehit yakını ve engelli belgelerini de sisteme yükleyeceklerdir. Başvurunun son

kısmındaki  başvur  butonu  tıkladıktan  sonra  ekranda  işleminiz  başarıyla  gerçekleşmiştir  yazısı  görüldüğünde başvurunuz sisteme kayıt olmuş demektir. Staj başvuru sonucunu öğrenci e-devlet sistemi üzerinden takip edecektir (Stajyer “Başvurularım” butonunu tıklayarak görebilir.)

Stajla İlgili Uyulması Gereken Kurallar :

1 – Öğrenci tarafından “Staj Başvuru Formunu” doldurmayanların stajı kabul edilmeyecektir.

2 – Staja devam zorunludur ve staj tarihleri ile yaz okulu tarihleri çakışmamalıdır.

3 – Öğrencinin stajının daha verimli olması için staj amiri öğrenciyi okuduğu bölüm öncelikli olmak üzere kurumun her biriminde görevlendirebilir.

4 – Stajyer öğrencinin iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi öğrencinin bağlı bulunduğu öğretim kurumu

tarafından ödenir.

5 – Staj Yönergesi gereği staja kabul edilen öğrencilerle kurum arasında sözleşme imzalanır.

6 – Stajyer öğrenciler staj yaptıkları Bölge Müdürlük Birimlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak ; kullandığı her türlü mekan, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.

7 –Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde staj yapanlar ; 14/7/1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuatta memurlar için öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi takdirde, öğrencinin stajyerliğine son verilerek, bu durum okuluna bildirilir. Ayrıca, o güne kadar yapmış olduğu çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.

8 – Stajı herhangi bir nedenle (kabul edilmeyen, stajı tamamlayamayan v.b) sonra erdirilen kişilere “Stajyer

Değerlendirme Formu” düzenlenmez.

Bölge Müdürlüğümüz staj kontenjanları sınırlı olduğundan başvuru önceliğine göre işlem tesis edilecektir. Ayrıca staj için başvuru yapılması talebin kabul edildiği anlamına gelmez. Staj yapması uygun görülen öğrenciler Kurumumuzun mesai ve çalışma sistemine uymakla yükümlüdür. Uymayanlar hakkında gerekli işlem başlatılabilecektir. Kurumun yetki ve görev alanı ile ilgili açıklanmasında mahsur görülen veya açıklandığında Kurumu idari ve mali olarak yükümlülük altına koyabilecek bilgi ve sır niteliğinde olan belgelerin yayınlanması, paylaşılması veya izinsiz saklanması yasaktır. Bahsi geçen hususları staj başvurusu yapan ve staja başlayacak olan öğrenciler kabul etmiş sayılır.

Bölge Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra Teşkilatı Birimleri için Staj başvuruları kabul edilen öğrencilerin listesi 28  Şubat  2020 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz resmi web sitesinde ilan edilecektir.