Menüler

ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALIMI SINAV SONUÇLARI

26.09.2019

           Bölge Müdürlüğümüze bağlı Denizli ve Muğla illerindeki işyerlerimiz için 4857 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi gereği çalıştırma zorunluluğu bulunan eski hükümlü kadrosundaki açığın doldurulması maksadıyla 20.09.2019 günü saat 10:30'da gerçekleştirdiğimiz sözlü sınav sonucunda; Denizli İlindeki işyerimiz için nihai listede bulunan 3 asil adaydan sadece 1 aday (Hüseyin ŞİMŞEK) evrak teslimi yapmış ancak  evrak yetersizliğinden dolayı sözlü olarak gerçekleştirilen sınava katılmaya hak kazanamayıp elenmiş, Muğla İlindeki işyerimiz için nihai listede bulunan ve evrak teslimi yapan 3 asil adaydan   Ömür ÇEPEL eksik evrak teslimi yaptığından dolayı sözlü sınava girmeye hak kazanamayarak elenmiş, diğer 2 aday (Arif GÖKÇEN, Bilal DEMİRTAŞ) ise sözlü olarak yapılan sınava katılmış ancak mesleklerinde yetersiz oldukları için sınavı kazanamamıştır.